Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215, 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.czerb DOLNÍ TOŠANOVICE Dolní Tošanovice jsou malá obec ležící nedaleko Žermanické přehrady u hlavního komunikačního tahu silnice I/48 ve zvlněné těšínské pahorkatině nedaleko severních výběžků Moravskoslezských Beskyd.

Turisticky zajímavými objekty v obci jsou římskokatolická kaple, velkostatky Dolní dvůr ze 17. století, v jehož zahradě lze shlédnout ojedinělý exemplář starého liliovníku tulipánokvětého, a Lesní dvůr. Oba statky jsou dnes ve vlastnictví rodu, z něhož pocházel významný chirurg Vítězslav Chlumský, autor řady lékařských vědeckých prací, žijící na přelomu 19. a 20. století. Aktivní i pasivní sportovní vyžití pro občany a návštěvníky obce nabízí místní sportovní areál, kde se každoročně koná řada společenských akcí, jejichž atraktivita i účast výrazně překračuje hranice obce. Okolí obce je v současnosti zpřístupněno řadou pěších tras, cyklostezek a hipostezek. K návštěvě vybízí nejen Žermanická přehrada s řadou příležitostí pro vodní sporty a letní rekreaci nebo horský masiv Beskyd se svými přírodními atraktivitami a překrásnými výhledy, ale také místní motel, okolní obce a jejich památky a společenské akce.

Naposled přidáno

Kroužek rukodělných aktivit
23.10.2017 - podzimní dekorace
17.10.2017 21:18

Úřední deska
OZV 3/2017, která ruší OZV 2/2017
12.10.2017 11:14

Úřední deska
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
03.10.2017 12:31

Archiv úřední desky
Pozvání na zasedání zastupitelstva obce 11. 10. 2017 od 17 hodin
03.10.2017 11:56

Úřední deska
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu
03.10.2017 11:52

Úřední deska
Oznámení zvěřejnění rozpočtového opatření č.2, č.3/2017 Sdružení obcí povodí Stonávky
03.10.2017 11:50

Archiv úřední desky
Zveřejnění záměru směny pozemků
25.09.2017 10:35

Informace OÚ
Pozvánka - Strategie Mikroregionu obcí povodí Stonávky
19.09.2017 09:35

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
19.09.2017 09:26

Archiv úřední desky
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19.09.2017 09:24

Kroužek rukodělných aktivit
Začínåme 16.10.2017 v 17 hodin
13.09.2017 18:01

Senior Club Tošanovice
5.9.2017 schůzka seniorů. Obdrželi jsme vyúčtování zálohy na výlet do Prahy po zakoupení jízdenek. Oslava narozenin p. Vít. Galetky...
12.09.2017 10:47

Senior Club Tošanovice
5.7.2017 schůzka seniorů.
12.09.2017 10:32

Archiv úřední desky
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu Sdružení obcí povodí Stonávky
11.09.2017 10:42

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška-Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání
29.08.2017 22:05

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška
25.08.2017 17:31

Informace OÚ
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
21.08.2017 09:32

Archiv úřední desky
Oznámení o vymezení kratší doby nočního klidu
14.08.2017 14:11

Úřední deska
Stanovení počtu členů okrskové volební komise, jmenování zapisovatele a informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
14.08.2017 14:07

Zápisy a usnesení
Zápis a usnesení z 21. zasedání zastupitelstva dne 31. 7. 2017
14.08.2017 13:58

Informace OÚ

Pozvánka - Strategie Mikroregionu obcí povodí Stonávky
19.09.2017 09:35

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
21.08.2017 09:32

"Kosmetika Pavla" na Chechlůvce
24.06.2017 14:19

Nové občanské průkazy - informace
19.01.2017 08:40

Novela zákonů o občanských průkazech, cestovních dokladech a evidenci obyvatel
07.01.2016 08:48

V Dolních Tošanovicích hořela střecha zámku
16.12.2015 10:20

Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
09.11.2015 08:11

Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
02.11.2015 09:35

Kotlíkové dotace - informace
26.10.2015 20:59

Zpravodaj obce srpen 2015
03.08.2015 14:54

více>>

Úřední deska

OZV 3/2017, která ruší OZV 2/2017
12.10.2017 11:14

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
03.10.2017 12:31

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu
03.10.2017 11:52

Oznámení zvěřejnění rozpočtového opatření č.2, č.3/2017 Sdružení obcí povodí Stonávky
03.10.2017 11:50

Stanovení počtu členů okrskové volební komise, jmenování zapisovatele a informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
14.08.2017 14:07

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu a Střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolní Tošanovice a Rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky
22.03.2017 10:24

Výzva katastru nemovitostí
05.08.2014 09:36

více>>