Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se zrušuje OZV č. 1/2008 o stanovení školského obvodu

16.07.2014 10:44
 
doc.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se zrušuje OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

16.07.2014 10:43
 
doc.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

04.03.2013 15:07

1) Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2) Příloha č. 1 k OZV č. 01/2012.
 
pdf.png pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích

07.11.2011 15:11
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o regulativech územního rozvoje obce Dolní Tošanovice

07.11.2011 15:10
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Tošanovice.

07.11.2011 15:07
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Tošanovice č. 1/2008 o stanovení školského obvodu

09.09.2009 07:22
 
pdf.png
 

OZV č. 4/2007, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2007

22.06.2007 09:17
 
doc.png
 

OZV 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

19.04.2007 07:36
 
doc.png
 

OZV 2/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostorů pro volné pobíhání psů

19.04.2007 07:36
 
doc.png