Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


Návrh změny č. 1 Územního plánu Dolní Tošanovice

26.02.2018 08:08

TEXTOVÁ ČÁST
- upravené znění - srovnávací text
- textová část změny č. 1
- textová část odůvodnění změny č. 1

GRAFICKÁ ČÁST
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
A.2 HLAVNÍ VÝKRES
A.3 DOPRAVA
A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
A.5 ENERGETIKA, SPOJE
B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES
B.2 ZPF
B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY
 
 

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ TOŠANOVICE

23.05.2011 11:26

A.TEXTOVÁ ČÁST - PŘÍLOHA Č. 1 K OOP Č. 1/2011
- obsah elaborátu
- osah návrhu
- D. T. návrh

A. GRAFICKÁ ČÁST - PŘÍLOHA Č. 2 K OOP Č. 1/2011
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
A.2 HLAVNÍ VÝKRES
A.3 DOPRAVA
A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
A.5 ENERGETIKA, SPOJE
A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ, ASANACE


 
 

A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

23.05.2011 11:06
 
 

A.2 HLAVNÍ VÝKRES

23.05.2011 11:03
 
 

A.3 DOPRAVA

23.05.2011 11:00
 
 

A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

23.05.2011 10:52
 
 

A.5 ENERGETIKA, SPOJE

23.05.2011 10:46
 
 

A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ, ASANACE

23.05.2011 10:44
 
 

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ TOŠANOVICE

23.05.2011 10:24

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ TOŠANOVICE
PŘÍLOHA Č. 3 K OOP Č. 1/2011

B.1 TEXTOVÁ ČÁST
B.2 VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ TOŠANOVICE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (POSOUZENÍ PODLE ZÁK. Č. 100/2001 SB.)
 
 

B.1 TEXTOVÁ ČÁST

23.05.2011 10:17