Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


zpět

23. ledna se konala první schůzka SCT


31.01.2018 19:07 Členové SCT schválili členský příspěvek od roku 2019 Kč 200,-. U nových členů do 30.6.2019 čl. příspěvek v plné výši, od 1.7. 2019 na druhé pololetí Kč 100,-.Příspěvek na tento rok Kč 100,- vybrala p. Galetková,s tím, že převezme klubovou pokladnu od p. Střížové.Dále na programu bylo seznámení s plánem akcí na tento rok - p. Honzáková s Andrejkou nám opět připravily zajímavé akce plus kreaktivní tvoření...