Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


zpět

Oznámení o zahájení řízení - Tozos "Výkrmna prasnic a brojlerů Lesní dvůr"


10.07.2018 08:19 Krajský úřad oznamuje, že v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci, zveřejňuje stručné shrnutí údajů žádosti na portálu veřejné správy www.mzp.cz/ippc a na své úřední desce po dobu 30 dnů. Do podkladů žádosti lze nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie v úřední dny v sídle krajského úřadu.
Do žádosti lze také nahlédnout, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie na obecním úřadě v Dolních Tošanovicích v úřední pondělí a středa od 7,30 do 16 hodin.