Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.czerb DOLNÍ TOŠANOVICE Dolní Tošanovice jsou malá obec ležící nedaleko Žermanické přehrady u hlavního komunikačního tahu silnice I/48 ve zvlněné těšínské pahorkatině nedaleko severních výběžků Moravskoslezských Beskyd.

Turisticky zajímavými objekty v obci jsou římskokatolická kaple, velkostatky Dolní dvůr ze 17. století, v jehož zahradě lze shlédnout ojedinělý exemplář starého liliovníku tulipánokvětého, a Lesní dvůr. Oba statky jsou dnes ve vlastnictví rodu, z něhož pocházel významný chirurg Vítězslav Chlumský, autor řady lékařských vědeckých prací, žijící na přelomu 19. a 20. století. Aktivní i pasivní sportovní vyžití pro občany a návštěvníky obce nabízí místní sportovní areál, kde se každoročně koná řada společenských akcí, jejichž atraktivita i účast výrazně překračuje hranice obce. Okolí obce je v současnosti zpřístupněno řadou pěších tras, cyklostezek a hipostezek. K návštěvě vybízí nejen Žermanická přehrada s řadou příležitostí pro vodní sporty a letní rekreaci nebo horský masiv Beskyd se svými přírodními atraktivitami a překrásnými výhledy, ale také místní motel, okolní obce a jejich památky a společenské akce.

Naposled přidáno

Informace OÚ
Nabídka práce - účetní
14.08.2018 14:28

Kroužek rukodělných aktivit
Akce Loučení s létem......25.8.2018
12.08.2018 15:10

Úřední deska
Stanovení počtu členů OVK, informace o počtu a sídle vol. okrsku, určení zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí
03.08.2018 14:30

Informace OÚ
Informace o uzavření obecního úřadu
01.08.2018 23:07

Úřední deska
Zveřejnění záměru zřízení práva stavby
01.08.2018 23:04

Úřední deska
Zveřejnění záměru obce pronajmout nebytové prostory - prodejna potravin
30.07.2018 20:59

Úřední deska
Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě
30.07.2018 20:58

Úřední deska
Nabídka pozemků k pronájmu
30.07.2018 13:55

Archiv úřední desky
Oznámení o zahájení ÚŘ - H. Domaslavice, Richter, stížnost DTS
17.07.2018 20:28

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Ministerstva obrany
16.07.2018 08:08

Archiv úřední desky
Zveřejnění seznamu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva a počtu podpisů na peticích pro volby do Zastupitelstva obce Dolní Tošanovice
10.07.2018 21:10

Archiv úřední desky
Oznámení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022
10.07.2018 21:09

Archiv úřední desky
Oznámení o zahájení řízení - Tozos "Výkrmna prasnic a brojlerů Lesní dvůr"
10.07.2018 08:19

Archiv úřední desky
Rozhodnutí - stavební povolení "Průmyslová zóna Horní Tošanovice"
09.07.2018 10:47

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška
27.06.2018 10:38

Územní plán
Územní plán po změně č. 1
27.06.2018 10:37

Územní plán
Změna územního plánu č. 1
27.06.2018 10:37

Územní plán
Územní studie
27.06.2018 10:36

Senior Club Tošanovice
Poděkování
23.06.2018 10:35

Senior Club Tošanovice
15:6. 2018 - Zahradní slavnost plus smažení vaječiny na OÚ
23.06.2018 10:08

Informace OÚ

Nabídka práce - účetní
14.08.2018 14:28

Informace o uzavření obecního úřadu
01.08.2018 23:07

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
21.08.2017 09:32

"Kosmetika Pavla" na Chechlůvce
24.06.2017 14:19

Nové občanské průkazy - informace
19.01.2017 08:40

Novela zákonů o občanských průkazech, cestovních dokladech a evidenci obyvatel
07.01.2016 08:48

V Dolních Tošanovicích hořela střecha zámku
16.12.2015 10:20

Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
09.11.2015 08:11

Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
02.11.2015 09:35

Zpravodaj obce srpen 2015
03.08.2015 14:54

více>>

Úřední deska

Stanovení počtu členů OVK, informace o počtu a sídle vol. okrsku, určení zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí
03.08.2018 14:30

Zveřejnění záměru zřízení práva stavby
01.08.2018 23:04

Zveřejnění záměru obce pronajmout nebytové prostory - prodejna potravin
30.07.2018 20:59

Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě
30.07.2018 20:58

Nabídka pozemků k pronájmu
30.07.2018 13:55

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018
07.01.2018 15:49

Výzva katastru nemovitostí
05.08.2014 09:36

více>>