Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.czerb DOLNÍ TOŠANOVICE Dolní Tošanovice jsou malá obec ležící nedaleko Žermanické přehrady u hlavního komunikačního tahu silnice I/48 ve zvlněné těšínské pahorkatině nedaleko severních výběžků Moravskoslezských Beskyd.

Turisticky zajímavými objekty v obci jsou římskokatolická kaple, velkostatky Dolní dvůr ze 17. století, v jehož zahradě lze shlédnout ojedinělý exemplář starého liliovníku tulipánokvětého, a Lesní dvůr. Oba statky jsou dnes ve vlastnictví rodu, z něhož pocházel významný chirurg Vítězslav Chlumský, autor řady lékařských vědeckých prací, žijící na přelomu 19. a 20. století. Aktivní i pasivní sportovní vyžití pro občany a návštěvníky obce nabízí místní sportovní areál, kde se každoročně koná řada společenských akcí, jejichž atraktivita i účast výrazně překračuje hranice obce. Okolí obce je v současnosti zpřístupněno řadou pěších tras, cyklostezek a hipostezek. K návštěvě vybízí nejen Žermanická přehrada s řadou příležitostí pro vodní sporty a letní rekreaci nebo horský masiv Beskyd se svými přírodními atraktivitami a překrásnými výhledy, ale také místní motel, okolní obce a jejich památky a společenské akce.

Naposled přidáno

Kroužek rukodělných aktivit
Začínáme 15.10.2018 v 17. hodin
14.09.2018 18:42

Pov.zveřejňované informace
Rozpočtové opatření č. 4/2018
14.09.2018 18:12

Úřední deska
Oznámení o schválení Rozpočtového opatření č. 4/2018
14.09.2018 18:09

Úřední deska
Územní rozhodnutí "H.Domaslavice, Richter, stížnost DTS"
10.09.2018 12:49

Zápisy a usnesení
Zápis a usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce 29. 8. 2018
06.09.2018 11:34

Úřední deska
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
06.09.2018 11:27

Archiv úřední desky
Oznámení o vymezení kratší doby nočního klidu
04.09.2018 21:34

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2018 Sdružení obcí Povodí Stonávky
04.09.2018 11:01

Úřední deska
OZV č. 1/2018, kterou se zrušuje OZV č. 2/2007
04.09.2018 09:41

Archiv úřední desky
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
27.08.2018 13:49

Archiv úřední desky
Výzva - vyjádření k podanému odvolání "Průmyslová zóna Horní Tošanovice"
22.08.2018 08:02

Archiv úřední desky
Pozvání na zasedání zastupitelstva obce dne 29. 8. 2018 od 16 hodin
21.08.2018 07:41

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška - předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
20.08.2018 08:50

Archiv úřední desky
Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vniku požárů na území Moravskoslezského kraje
20.08.2018 08:06

Kroužek rukodělných aktivit
Akce Loučení s létem......25.8.2018
12.08.2018 15:10

Archiv úřední desky
Stanovení počtu členů OVK, informace o počtu a sídle vol. okrsku, určení zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí
03.08.2018 14:30

Archiv úřední desky
Zveřejnění záměru zřízení práva stavby
01.08.2018 23:04

Archiv úřední desky
Zveřejnění záměru obce pronajmout nebytové prostory - prodejna potravin
30.07.2018 20:59

Archiv úřední desky
Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě
30.07.2018 20:58

Úřední deska
Nabídka pozemků k pronájmu
30.07.2018 13:55

Informace OÚ

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
21.08.2017 09:32

"Kosmetika Pavla" na Chechlůvce
24.06.2017 14:19

Nové občanské průkazy - informace
19.01.2017 08:40

Novela zákonů o občanských průkazech, cestovních dokladech a evidenci obyvatel
07.01.2016 08:48

V Dolních Tošanovicích hořela střecha zámku
16.12.2015 10:20

Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
09.11.2015 08:11

Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
02.11.2015 09:35

Zpravodaj obce srpen 2015
03.08.2015 14:54

Zpravodaj obce červen 2015
08.06.2015 15:32

Zpravodaj obce duben 2015
01.04.2015 08:51

více>>

Úřední deska

Oznámení o schválení Rozpočtového opatření č. 4/2018
14.09.2018 18:09

Územní rozhodnutí "H.Domaslavice, Richter, stížnost DTS"
10.09.2018 12:49

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
06.09.2018 11:27

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2018 Sdružení obcí Povodí Stonávky
04.09.2018 11:01

OZV č. 1/2018, kterou se zrušuje OZV č. 2/2007
04.09.2018 09:41

Nabídka pozemků k pronájmu
30.07.2018 13:55

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018
07.01.2018 15:49

Výzva katastru nemovitostí
05.08.2014 09:36

více>>